Čo o mne asi neviete?

Nezapadala som do predstáv svojich rodičov, do predstáv systému ani kolektívneho nastavenia danej doby. Ako som rástla a dospievala uvedomovala som si svoju inakosť, ktorá ma akoby od sveta oddeľovala. Toto pozorovanie spôsobilo, že som sa podvedome odvrhla a začala som hrať hru, ktorou by som sa druhým a svetu mohla zapáčiť. Snaha prilákať ich pozornosť celú situáciu len umocnila, pretože aj metódy, ktorými som lákala ich pozornosť nezapadali do systému predstáv a pochopenia. Stala so zo mňa vlčica samotárka .... No, najskôr len vĺčatko - malé, nesmelé a úplne iné.

Stratené kúsky srdca

Čím viac som dorastala do vnútornej sily, tým viac ma lákala ezoterika a všetko duchovné, všetko medzi nebom a zemou. Moja prvá, vedomá, duchovná iniciácia začala v roku 2008 kedy som počas pobytu na juhozápade Anglicka absolvovala ročný šamský výcvik v Brecon Beacon Nation Park. Vďaka učeniam a lekciám života (Stvoriteľa) som sa ponárala do hĺbok svojho bytia, srdca, duše, čistých túžob a smerovania. v roku 2011 ma osudové stretnutie s Viannou Stibal priviedlo k transformácii mysle, ega a neplánovane sa zo mňa stala konzultantka a  neskôr aj lektorka techniky ThetaHealing®. Život sa menil každým dňom a naberal úžasné smerovanie. Všetko sa menilo. Čo malo odísť - odišlo, čo malo prísť - prišlo. Absolvovala som veľa kurzov a seminárov, získala mnoho diplomov a certifikátov. Za všetko som vďačná, za každý pád aj za každé nové postavenie sa.

Krok do neznáma

Ako to vo fyzickom svete býva, nič netrvá večne - okrem bytia samotného - toto poznanie som v sebe našla až počas svojej druhej materskej (r. 2019 - 2021), kedy sa mi pootvárali odložené, skryté a dobre uzamknuté 13-te komnaty. Priznám sa, že odchod na materskú bol veľkolepý! Bola som taká nad vecou, taká šťastná a plná očakávaní ... Príchod a veľmi rýchle, intenzívne otváranie spomenutých 13-tych komnát ma však veľmi rýchlo prebral z ružového sna. Objavili sa otázky: "Ako sa toto mohlo stať mne?", "Ako som si zaslúžila toľké bolesti a utrpenie?", "Veď ja som už taká spracovaná?", "Toľkým bytostiam som už pomohla" .... Samozrejme som v tom čase vôbec netušila, že okrem fyzického ega, môžeme mať aj duchovné ego. Práve toto duchovné ego ku mne vtedy prehováralo a cítilo sa také urazené, ukrivdené a ubolené.

Dark Night of the Soul

Duchovné prebudenie, je u väčšiny duší sprevádzané obdobím, ktoré sa nazýva - Temné obdobie duše. Je to obdobie kedy inkarnované bytie cíti hlboký rozmer toho, kým je, no ešte stále je uväznené v limitáciách fyzockej osoby - človeka. Nastáva presne vtedy, keď už máte celkom presnú predstavu toho, kým ste .... presne vtedy keď sa zdá, že život už nemôže byť lepší ... všetko začne špirálovo klesať, rúcať sa a všetko, čo do vtedy tak krásne fungovalo zrazu nefunguje. Poznáte ten pocit? 

Znovuzrodenie

Celou pointou duchovného rastu, iniciácie a prebudenia sa je, že sa oslobodíme od všetkých lipnutí, pripútanosti a viazanosti na všetko, čo je falošné, nepravdivé a limitujúce. Spojenie sa so svojou pravou podstatou - svojím Pravým Ja.

Príbeh spojenia sa so sebou

Na tejto ceste dobrodružnou krajinou vnútorného sveta som sa postupne našla. 

Moja 17-ročná tínedžerka meniaca sa na nádhernú ženu, z vyhnanstva predsudkov, sa vrátila. Jej návrat bol taký dojemný. Bol zimný slnovrat 2021. Počas dychovej meditácie sa z ničoho nič objavila v mojom srdci, kráčajúc oproti mne. Zaliali ma slzy dojatia nad krásou a noblesou, ktoré z nej vyžarovali. Pôsobila uvoľnene, sebavedomo, pokorne a láskavo. V myšlienkach mi prebehol celý príbeh, celý príbeh od narodenia po transformáciu z dievčaťa na ženu. Celý príbeh toho, ako som ju odvrhla a poslala hlboko do vyhnanstva. Slzy dojatia, sprevádzali slzy smútku, naliehavo žiadajúce o odpustenie. Odpustenie a prijatie tejto vznešenej časti seba samej. Nasledovalo úprimné a hlboké "Milujem ťa, odpusti, už ťa nikdy neodvrhnem", "Už nikdy ťa nezradím" ... Hrdé a vznešené 17-ročné Ja pristúpilo s láskyplným úsmevom. Objali sme sa a tancovali tanec spojenia. Premkol ma pocit znovuzrodenia, akoby som okrem tejto časti seba samej, prijala aj dych života. Všetky bunky môjho tela tancovali, žiarili a vibrovali láskou.

Nastalo obdobie opätovného spojenia sa so sebou. S podstatou bytia, ktorého volanie JE TAKÉ NALIEHAVÉ A ZRETEĽNÉ až ma miestami mrazí.

Cesta transformácie a sebaobjavovania je nádherná i náročná, plná protikladov, protipólov na konci ktorých zistíš, že koniec ani začiatok neexistuje, že všetko je nádherná hra vedomia, ktoré prejavuje seba samé vo forme hmoty, fyzického a materiálneho sveta - a to všetko len, aby spoznalo kým skutočne je.

Nech sú požehnané a láskou naplnené všetky momenty Tvojho Bytia

Marcela 

Bliss Diven